Det finns stora skillnader i hur människor i Europa, USA och Kina ser på elbilar, bildelning och självkörande fordon.

Det är OC&C Strategy Consultning som genomfört en nätenkät i USA, Kina, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, med 2 000 deltagare från respektive land.

Enkäten visar att kineser är mest positiva till både elbilar och bildelning. 90 procent av de kinesiska deltagarna sade sig överväga eller sannolikt/definitivt kunde tänka sig att köpa en elbil. 90 procent var även öppna för alternativ kring bildelning.

I USA kunde hälften av de svarande tänka sig att köpa en elbil medan motsvarande siffra i de tre europeiska länderna låg mellan 64 – 77 procent. I USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien var flertalet negativt inställda till bildelning och ville hålla fast vid ett privat bilägande.

Kanske något förvånande är det inte bara äldre bilförare som föredrar eget bilägande och ser bilen som en statussymbol. Även yngre ser bilen som en resurs för de egna transporterna som inte kan matchas av bildelning eller taxitjänster.

Bara 4 procent av kineserna sade i enkäten att de var negativt inställda till autonoma fordon. Bland länderna i väst var en tredjedel negativa. En absolut majoritet sade också att de definitivt skulle föredra att äga en helt självkörande bil framför att dela den med andra.

Autoblog