2016 lyckades forskare vid KTH för första gången framställa genomskinligt trä. 2019 utvecklades en intelligent variant av materialet. Nu kommer den tredje generationens transparenta trä, mer genomskinligt än de tidigare versionerna och 100 procent miljövänligt framställt. Fem år som gått sedan genomskinligt trä presenterades första gången. Under de åren har det forskats mycket inom området… read more →

Det är inte främst omtanke om miljön som får bilister att överväga att skaffa elbil – istället är lägre driftskostnader det som lockar. Men det finns också flera anledningar till varför man trots allt inte slår till. Det visar en enkät med drygt 15.000 personer i fem europeiska länder, däribland Sverige. 38 procent av de.. read more →

Skissbild som visar den färdiga väggen. Bild framtagen av Butong.

Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus växer nu fram på studentboendet Colonia II i Linköping. Växtväggen mäter hela 17×10 meter och kommer att fungera som en entré till området. Utöver att vara den första växtväggen på ett flerbostadshus blir den även första större växtbeklädda fasaden utanför Sveriges tre storstäder. Projektet är frukten av ett samarbete.. read more →

I Sverige finns idag endast fem tankstationer för vätgasfordon. Det vill danska Everfuel ändra på. Målet är att Sverige ska ha få ytterligare minst femton vätgasstationer innan 2023 är till ända. Redan nu är åtta stationer under färdigställande, som en del i det EU-finansierade projektet att etablera en nordisk vätgaskorridor. Resterande sju stationer hoppas Everfuel.. read more →

Malmö arbetar för att skapa mobilitetshubbar runt om i staden. Parkeringshus och parkeringsplatser ska kopplas ihop med bilpooler, hyrcyklar och elsparkcyklar. Just nu ses över vilken digital lösning som ska användas och vilka konkreta platser som är mest lämpade, där plats kan reserveras för delningsbara fordon. Tanken är att kombinerad mobilitet ska göra det enklare.. read more →

Foto : Sunny_Smile/Bigstock.

År 2023 ska Köpenhamn få sina första nollemissionszoner inom vilka det enbart är tillåtet att köra el- och vätgasbilar. Enligt en överenskommelse mellan Köpenhamns kommun och den danska regeringen, ska huvudstaden testa områden med fossilfri biltrafik för att minska luftförorening och bidra till målet om en klimatneutral stad till 2025. Nu börjar planerna ta konkret.. read more →

För tre år sedan bildades vertikalodlingsföretaget Ljusgårda i Tibro. Efter att företagets vertikalodlade sallader blivit en succé görs nu en utbyggnad som ska ge en tjugodubblad produktion. Efter utbyggnaden kommer Ljusgårda varje månad att kunna leverera ungefär 47 ton sallad och hundratusentals förpackningar till mellan 600 och 1000 butiker i Sverige. Produktionsökningen innebär även flera.. read more →

De laddbara bilarna ökar i antal men fastighetsägarnas intresse för att bygga laddplatser är fortfarande svalt. Det kan bli ett problem inom en ganska snar framtid, menar IVL, Svenska Miljöinstitutet. Många fastighetsägare vill vänta med att bygga ut laddinfrastrukturen eftersom de laddbara bilarna ännu är ganska få och efterfrågan på laddplatser liten. ”Tillskottet av laddbara.. read more →

En investering i ett mikronät i Hammarby Sjöstad skulle kunna betala sig på sju år. Det har teknikkonsulten Ramboll räknat ut. Nyligen höll ElectriCITY Innovation ett möte med Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar där mikronät diskuterades. – Vi har satt som mål att Hammarby Sjöstad ska vara klimatneutralt till år 2030. Konkret handlar det att vi måste sänka.. read more →

Nordens största fasadintegrerade solenergianläggning, som omfattar 3500 kvadratmeter, kommer att installeras på en fastighet i Jönköping. Det är Lustgården Ädelmetallen AB som beställt anläggningen som består av svarta tunnfilmssolceller med en sammanlagd installerad effekt på 450 kW, vilket beräknas ge ungefär 250.000 kWh el per år. Fasaden kommer alltså både att fungera som producent av.. read more →

Bild: Polestar.

Till 2030 ska tillverkningen av en Polestarmodell ske helt koldioxidfritt. Det lovar bolaget och säger samtidigt att det inte är aktuellt att köpa sig fri med trädplantering. Genom Projekt Polestar 0 ska utsläppen från tillverkningen av en specifik bilmodell ner till noll – och det redan om mindre än tio år. Den målsättningen har Polestar.. read more →

Foto: Transdev.

I takt med att trycket på elsystemet ökar blir riskerna allt större att det inte klarar av att leverera den effekt som efterfrågas vid en viss tidpunkt. Därför startas nu projektet ”Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden”. Målsättningen är ett balanserat elnät som klarar en ökad mängd laddbara transportfordon. Målet med det.. read more →

Google kommer under 2021 att uppdatera karttjänsten Maps med flera miljövänliga funktioner. Flera av de nya funktionerna kommer att utnyttja artificiell intelligens. En av dessa är att räkna ut bränslebesparande rutter för fordon där hänsyn tas till sådant som trafiktäthet och hur mycket upp- och nerförsbackar olika rutter har. Dessutom kommer bränslebesparande rutter att föreslås.. read more →

I ett nytt projekt ska Göteborg Energi testa teknik som gör det möjligt för elbilar att med sin batterikapacitet stödja elnätet, så kallad vehicle to grid-teknik. Projektet Vehicle-to-X (V2X) ska bedrivas under tre år och förutom Göteborg Energi deltar Polestar, Ferroamp, CTEK och Chalmers. Förhoppningen är att utveckla teknik som gör det möjligt för elbilar.. read more →

Foto: Patric Carlberg, Unsplash.

I Stockholm görs försök att samla information om luftens kvalitet. Detta genom att förse lokala bussar med sensorer. Avsikten är att få en uppfattning om hur luftkvaliteten ändras i olika miljöer och kvarter under dygnet. Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) , Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad,.. read more →

Sigrid Barnekow, CEO TreeToTextile.

352 miljoner kronor. Så mycket ska satsas på en ny fabrik för att kunna skapa ett miljövänligt alternativ till bomull och oljebaserade material. För storsatsningen – som kan förändra textilindustrin står Tree to textile, H&M, Ikea, Stora Enso och LSCS Invest. Men mannen bakom allt är civilingenjören Lars Stigsson. Nu kan hans mer än tio.. read more →

Ikea har beslutat att öppna så kallade cirkulärbutiker i alla sina svenska varuhus. Cirkulärbutiker är en utveckling av de fyndavdelningar som sedan tidigare finns i alla varuhus. Här kommer bättre begagnade möbler säljas som Ikea-kunder sålt tillbaka till varuhusen eller från utgånget sortiment. Ikea lovar nu att samtliga varuhus i hela Sverige ska ha en.. read more →

Att få tillgång till el- och batteridrivna verktyg och hushållsmaskiner utan att äga dem. Det är tanken med den nya delningstjänsten ”Grannboxen”. Med början 30 mars kommer grannboxarna att ställas ut i tio grannskap runtom Stockholm. Boxarna ska då vara fyllda både med trädgårdsverktyg och hushållsmaskiner. Bakom satsningen står Husqvarna och Ihopa. – Vi vet att.. read more →

Parkhuset . Foto: Fabege.

Storskaligt återbruk av betong, trästomme och klimatsmarta materialval ska halvera klimatpåverkan vid byggnationen av Parkhuset i Solna Business Park. Projektet förväntas klara att sänka utsläppen till 225 CO2/kvm – det är hälften så stor klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt. För att lyckas med har byggherren, Fabege, säkrat att delar från betongstommen i ett.. read more →

År 2029 ska Finland sluta använda kol och sex år senare ska både Helsingfors och landet som helhet vara koldioxidneutrala. Nu har innovationstävlingen Helsinki Energy Challenge, som ska leda huvudstaden på rätt energispår, avgjorts. Bakom ett av de vinnande koncepten, Smart Salt City, står två svenska bolag. Intresset för Helsinki Energy Challenge har varit stort… read more →

Textilindustrin är en industri med kraftigt negativ påverkan på miljön. Det vill det nystartade EU-projektet Herewear ändra på. Tanken är biobaserade produkter – producerade i Europa för konsumenter i Europa. Värdekedjan inom mode är i dag linjär. Med EU-projektet Herewear ska kedjan revideras och modeindustrin istället skapa fokus på hållbarhet. – Vi vet att det finns ett.. read more →

Lotta Sjödin, strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad. Foto Anette Bought.

Klimatsmarta hus är en självklarhet, men det räcker inte. Inte när etapp två av stadsdelen Elinegård i Malmö ska ta form. Här ska ses till en större helhet och ett mänskligt perspektiv på den plats där man ska bo och leva. Att bygga en helt ny stadsdel innebär utmaningar som är annorlunda mot att ”bara”.. read more →

 Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.

Just nu testas artificiell intelligens i ett pilotprojekt i Stockholms stad. Målsättningen är att de flesta av stadens kommunala fastigheter i framtiden ska optimera sin energiförbrukning med hjälp av AI. Mälarhöjdens gymnastikhall är platsen. Där har den nya energicentralen installerats. Från det att energitillförseln hittills styrts av driftingenjörernas uppskattningar kommer den nya AI-tekniken nu att.. read more →

Nu är det klart att Sveriges största testbädd för el- och laddfordon byggs på tre platser: Göteborg, Nykvarn och Borås. Testbädden, Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola och ska vara en arena för forskning och utveckling för industri, akademi och forskningsinstitut. Syftet med SEEL, som ska drivas tillsammans med.. read more →

Ett nytt digitalt pantsystem för take away-lådor som startat i Stockholm lockar allt fler restauranger. När initiativet startade i december 2020 anslöt sig 40 restauranger – nu är antalet uppe i närmare 140. Konceptet fungerar så att restaurangerna förses med returstationer där kunderna kan lämna förpackningen när maten är uppäten. Med hjälp av mobilkameran skannar.. read more →

Flygplatsen i Örnsköldsvik ska bli forskningsarena för att ta fram en helhetslösning för hur en fossilfri flygplats ska se ut. Det är avsikten med ett nytt samarbeta mellan LFV och Vattenfall. Den nya forskningsarenan LARC, LFV Aviation Research Center, ska inriktas på att ta fram fossilfria lösningar som sedan kan användas vid andra svenska flygplatser… read more →

Futurum har, som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige, kopplat ihop två fastigheter med en likströmskabel. Projektet är en del i Futurums arbete med smarta energilösningar, där egenproducerad förnybar energi flyttas mellan fastigheterna. De handlar om två skolfastigheter i södra Örebro som i slutet av 2020 kopplades samman med en likströmskabel. De två fastigheterna.. read more →

Toyota har påbörjat bygget av sin prototypstad Woven City. Det är en stad som ska byggas i trä, drivas av solceller och vätgas och testa innovativa mobilitetslösningar. Woven City ska byggas vid foten av berget Fuji i Japan. Där togs nyligen ett första spadtag. Målsättningen med staden är, enligt Toyota, att förbereda för en ny.. read more →

Med hjälp av studenter från KTH ska dieselloken på Kinnekullebanan ersättas med vätgasdrivna. Den natursköna tågbanan längs Vänerns strand är ett av flera projekt där Mariestad är föregångare på vätgasområdet. Inom satsningen, ”Electrivillage”, som får EU-bidrag, har Mariestad bland annat byggt Sveriges första tankstation med närproducerad vätgas, startat en logistikhubb för gröna leveranser och planerar.. read more →

Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg. /Foto: Lindbäcks Bygg.

Den positiva trenden för byggande av bostäder i trä håller i sig. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen flerbostadshus med trästomme från 13 till 20 procent. Nu visar statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, att ökningen höll i sig även under förra året. Enligt TMF:s statistik levererades under helåret 2020 totalt 4.485 lägenheter med stomme.. read more →

På mindre än ett år har Toyotas bilpool Kinto Share i Stockholm vuxit till över 150 bilar som utnyttjas av 6.000 användare. Nu blir bilpoolen den första i Sverige med vätgasbilar. Redan till sommaren kommer troligen Toyotas vätgasdrivna modell Mirai finnas tillgänglig i bilpoolen. Det handlar om bilar ur den andra generationen som uppdaterats bland.. read more →

Illustration: ArkDes Think Tank.

En ny slags byggsats i trä för att förändra gatumiljöer får spridning till fler svenska städer. Under hösten testades byggsatsen på tre gator i Stockholm och nu finns den även på plats i Göteborg, samt inom kort även i Helsingborg. Idén till byggsatsen, Street Moves, som utvecklats av ArkDes Think Tank, kommer bland annat från.. read more →

Illustration ur  rapporten Mobility hubs of the future.

Illustration: Mobility Hubs of the Future. Forskningsinstitutet RISE har hjälpt två kommuner att ta fram koncept för framtidens mobilitetshubb. I projektet har Linköpings och Nacka kommun samt bensinbolaget OKQ8 medverkat, med syftet att ta fram koncept för framtida mobilitetshubbar. Syftet med projektet har varit att skapa en mobilitetshubb som svarar mot flera intressenters behov. –.. read more →

Bild: Inter IKEA Systems B.V. Idéskiss över The Garden på Drottninghög i Helsingborg.

Helsingborgs stad och Ikea Sverige inleder ett flerårigt samarbete för att utveckla lösningar för en mer hållbar stad. Lösningarna kommer att visas upp på den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. För Ikeas del är det första gången man inleder ett flerårigt samarbete med en hel stad. Ikeas och Helsingborgs gemensamma syfte är att.. read more →

Under våren kommer Stockholm ha 20 publika laddgator. Detta sedan Vattenfall beslutat bygga sex nya laddgator på Narvavägen, Åsögatan, Tulegatan, Valhallavägen, Drottningholmsvägen och Strandvägen. Det innebär att 55 nya laddpunkter tillkommer. På de 14 tidigare laddgatorna finns 80 laddpunkter. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator. Laddeffekten på destinationsladdarna kommer att uppgraderas, från 3,7 kW till en blandning.. read more →