Volkswagens nya elbil ID 3.

Hur står sig egentligen elbilen mot bensin- och dieselbilen, sett över hela livscykeln? Två, mycket omfattande studier, ger nya infallsvinklar och visar att elbilen presterar allt bättre. Den ena rapporten är författad av Auke Hoekstra vid Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna. Auke Hoekstra har granskat flera tidigare studier, som jämfört elbilars miljöpåverkan med fossila. Han.. read more →

Intresset för att klimatmärka livsmedel ökar bland producenter och butikskedjor. Miljö Online har tittat närmare på några av den senaste tidens initiativ och kan konstatera att klimatmärkning av mat fortfarande är en omstridd fråga. Senaste i raden av dem som planerar en klimatmärkning är livsmedelsbolaget Upfield med varumärken som Flora, Becel och Pro Active. Upfield.. read more →

En första utvärdering av en fullskalig ”mobility as a service”-lösning i Göteborg visar att de boende reser mer hållbart. Mobility as a service-konceptet EC2B, som genomförs i Riksbyggen Brf Viva på Guldheden i Göteborg, är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet.  Fastigheten har byggts med utgångspunkt att man.. read more →

Det krävs en omedelbar förändring för att minska modeindustrins miljöpåverkan. Det är slutsatsen i en ny studie från Chalmers och flera andra internationella universitet. I studien görs en grundlig analys av vad som krävs för att industrin ska bli hållbar. Modeindustrin är en av den mest förorenande och klimatpåverkande branscherna av alla och kan stå.. read more →

Mindre fordon som godscyklar har potential att ta över mellan 10 – 50 procent av ”Last mile transports” i städer. Det visar forskning vid VTI. VTI har i en förstudie sammanställt kunskap om godscykelar och hur de kan användas. Stuiden visar att framför allt godscyklar har god potential för citylogistik och kan bidra till mer.. read more →

Aktivitetsbaserade flexkontor förutspås allt oftare bli framtidens arbetsplats. Frågan är dock hur man skapar ett sådant kontor så att medarbetarna trivs. Och om det passar för alla verksamheter. Aktivitetsbaserade flexkontor har alltmer börjat ta över även om de öppna kontorslandskapen fortfarande är vanliga. Öppna kontorslandskap har en stor fördel: de ger lägre lokalkostnader. Samtidigt har.. read more →

Den 4 juni i år invigdes Nordens första Well-certifierade kontorsfastighet – en 14 000 kvadratmeter stor byggnad i Hyllie, mellan Malmö City och Öresundsbron. – Det finns flera olika miljöcertifieringar inom byggsektorn, men Well är den enda internationella byggstandarden som tar hänsyn till människors välmående på jobbet, säger Åsa Jentsch, arkitekt på Kanozi, som har.. read more →

Hur ser framtidens kontor och arbetsplats ut? Det är en fråga som är i högsta grad aktuell. Under en tid har vi på Miljö Online följt utvecklingen och kunnat konstatera att det händer mycket på området. Något som vi kommer att spegla i en serie trendanalyser. I första delen tar vi upp en trendrapport, ”Framtidens.. read more →

I en trendanalys i tre delar tittar Miljö Online närmar på begreppet klimatpositiv ur ett bolagsperspektiv. I den tredje och avslutande delen gör vi en sammanfattande reflektion och analys. Att företag kan tycka det är lockande att använda begreppet klimatpositiv i marknadsföringen är lätt att förstå. Hur kan det vara fel att ha en verksamhet.. read more →

Nina Ekelund

Svenska företag, som Max Burgers, Ikea och H&M går i bräschen får att bli klimatpositiva. Frågan är om det är en rimlig målsättning eller om bolagen riskerar bakslag på vägen? I en trendanalys i tre delar tittar vi närmare på begreppet klimatpositiv ur ett bolagsperspektiv. I den andra delen ger några experter sin syn på.. read more →

Svenska företag går i bräschen får att bli klimatpositiva. Max Burgers och outdoorföretaget Icebug säger sig redan vara klimatpositiva och globala bolag som Ikea och H&M har satt upp mål om att bli klimatpositiva till 2030 respektive 2040. Frågan är om det är en rimlig målsättning eller om bolagen riskerar bakslag på vägen? I en.. read more →