Roofit.solar är namnet på ett nytt plåttak med integrerade solceller. Tunna energiproducerande solceller är monterade inuti takpanelerna, som kopplas samman mellan bärläkten under takbeläggningen. Enligt tillverkaren, ser Roofit.solar ser taket ut som ett vanligt plåttak och kan ersätta detta. Det ska också vara lika enkelt att montera som ett vanligt plåttak och kräver inget extramaterial… read more →

När Göteborgs innerstad ska förtätas och växa på höjden ska kollektivtrafik, bostäder och kontor samsas på samma ytor. På stadsbyggnadskontoret skissar man i dag på hur kollektivtrafiken i framtiden ska kunna vävas samman med de byggnader som ska uppföras. Den detaljplan som tagits fram kan ses som en testpilot över hur man kan integrera kollektivtrafiken.. read more →

Digital tvilling

Göteborg och Karlskrona tror på tredimensionell stadsplanering. Båda har kommit långt med att skapa digitala tvillingar av sina städer. 2021 ska en första version av en digital tvilling av Göteborg vara klar. En satsning som bland annat ska underlätta framtidens stadsplanering. Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare, betonar att det är mycket mer än en digital.. read more →

2024 ska huset med Europas största växtbeklädda fasad – Citicape House – stå klart i Londons innerstad. Den färdiga byggnaden, som omfattar 24 500 kvadratmeter blir elva våningar hög och kommer inrymma hotell, kontor och restaurang. Det speciella med huset är att hela fasaden ska vara täckt av växter. Även taket kommer att fyllas med.. read more →

Plötsligt stod det kommunala bostadsbolaget Övikshem med 70 tomma studentrum. Men istället för dyra ombyggnader och anpassningar blev lösningen att hyra ut dem som kollektivboende. Övikshem är första kommunala bostadsbolaget i Norrland som erbjuder co-living. – Tidigare har de varit studentrum och nu blir de KomBo-rum i stället och vem som helst får hyra dem,.. read more →

Mellan den 9 – 13 februari pågår Stockholm Furniture Fair 2020 där nyskapande skandinavisk design visas upp. Bland annat kontorskonceptet Moow, ett flyttbart minikontor med god arbetsmiljö som kan placeras ut och flyttas allt efter behov. Moow har utvecklats i ett samarbete mellan flera företag, bland dem Lindab som utvecklar flexibla bygglösningar, Brainlit som arbetar.. read more →

Väla utanför Helsingborg – ett av Sveriges största köpcentrum – sätter som mål att på tre år, till 2023 minska sin nettoanvändning av energi till noll. Målsättningen, kallad Nollvisionen, ska nås med hjälp av omfattande investeringar i egen förnybar elproduktion, energieffektiviseringar och minskad användning. – Målet är att kunna klippa av alla ledningar som förser.. read more →

Fastighetsbolaget Wallenstam har tecknat avtal med startupbolag Colive för att bygga ett delningsboende, en så kallad ”coliving-hubb” i Göteborg. Det 117 hyresgäster fördelat över ett sjuvåningshus samt ett femvåningshus i Kallebäcks Terasser. Inflyttning är beräknad till hösten 2022. Colive grundades i början av 2018 av Katarina Liljestam Beyer och Jonas Häggqvist med målet att skapa.. read more →

Köket är snart inte längre den traditionella plats den alltid varit. I framtiden väntar flexibla planlösningar, co-living och inte minst kök anpassade till vår nya livsstil att äta mer vegetariskt och mindre kött. Köket är hemmets nav och därför intressant att studera. Det menar Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign på KTH. Själv tror.. read more →

Forskare vid Karlstads universitet ska i samverkan med en bostadsrättsförening utvärdera en rad olika lösningar för lagring av solenergi. Alla delar i projektet ska testas i bostadsrättsföreningen Kontrollanten, som har solpaneler på taken och producerar el, som i dagsläget förbrukas eller säljs vidare vid överskott. Projektet bedrivs inom kiselsolcellsforskningsgruppen, som leds av Markus Rinio, professor.. read more →

Vi är vana att tänka på Ikeavaruhus som stora skokartongsformade byggnader med tillhörande enorma parkeringsytor, placerade i avlägsna handelsområden. Ikeas nya varuhus i centrala Wien blir dock något helt annat: en sju våningar hög byggnad med gröna fasader och terrasser och anpassat för den urbana konsumenten som saknar bil. Varuhuset är unikt inte bara för.. read more →

Värmland och Dalarna ska bli bättre på att bygga fler och större byggnader av trä. Det är syftet med projektet Indbygg, som startar i januari och ska pågå i tre år. – Syftet med projektet är framförallt att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader i trä. Det.. read more →

Ytterligare en satsning på att använda uttjänta batterier från elbussar som energilager i bostadshus startar i Göteborg. I ett samarbete mellan Volvo Bussar, Stena Fastigheter och Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop, ska bussbatterier användas som energilager i bostadsområdet Fyrklöversgatan på Hisingen i Göteborg. Batterierna laddas från solceller på hustaken och elen som lagras kommer att användas.. read more →

Flexibla parkeringstal och tjänster som underlättar för cyklister. Det är två tydliga trender inom mobilitet, enligt Marcus Finbom, trafikplanerare på WSP. Vad gäller flexibla parkeringstal har förändringen skett snabbt. – Tidigare var det svårt att få göra undantag från p-talet, men efter en del forsknings- eller flaggskepps-projekt på området har de flesta kommuner numera flexibla.. read more →

Innovationsprogrammet Viable Cities – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas – ger nu tolv projekt totalt 28 miljoner i finansiering. Viable Cities ska vara en katalysator för radikalt nya former av samarbete och innovation kring smarta, hållbara städer. Det främsta målet är att bidra till forskning och innovation inom området, som ett led.. read more →

Skellefteå kommer att få Sveriges största kontorshus i trä. Det är kontorshuset Svalan som med 7 100 kvadratmeter blir störst. Fastigheten byggs i nivåer på fyra till sju våningar. Beställare är Skellefteå kommuns fastighetsbolag Skellefteå Industrihus och bland andra blir kommunförvaltningen Samhällsbyggnad hyresgäst. Peab har generalentreprenad för projektet. Sågverksföretaget Martinsons kommer att leverera 300 kubikmeter.. read more →

Aktivitetsbaserade flexkontor förutspås allt oftare bli framtidens arbetsplats. Frågan är dock hur man skapar ett sådant kontor så att medarbetarna trivs. Och om det passar för alla verksamheter. Aktivitetsbaserade flexkontor har alltmer börjat ta över även om de öppna kontorslandskapen fortfarande är vanliga. Öppna kontorslandskap har en stor fördel: de ger lägre lokalkostnader. Samtidigt har.. read more →

Efterfrågan på limträ ökar trots en sjunkande byggkonjunktur. Det visar försäljningssiffror från branschorganisationen Svenskt Trä. Svenska limträtillverkare levererade över 68 000 kubikmeter limträbalkar och pelare under årets nio första månader. Jämfört med samma period 2018 är det en ökning med över 8 procent. Projektbalk som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den.. read more →

100 ansökningar kom in. Nu har sex projekt utsetts som får dela på Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk: Om. Ett av projekten är CarbonCloud, som utvecklar en tjänst för att hjälpa producenter att få grepp om olika förpackningars klimatpåverkan. Målet är att ge tydlig, pålitlig information i förpackningars klimatavtryck. Tanken är också att konsumenten ska kunna.. read more →

Tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och en rad branschkollegor startar Akademiska Hus ett projekt för att få svar på frågor om hur vi kan dela boende i framtiden. Utgångspunkten är att delade boendeformer ska bli så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Delat boende, eller så kallat co-living,.. read more →

I ett gemensamt forskningsprojekt testar Mittuniversitetet och Treälvsskolan i Lit ett nytt koncept för hållbara inomhusmiljöer i skolor. Projektet ingår i en större satsning där bland annat design och växter ska bidra till hälsosammare inomhusmiljöer. − Vi kan ta hjälp av gröna växter för att få en skönare inomhusmiljö med naturkänsla som både kan bidra.. read more →

Göteborgs stad har fått internationell uppmärksamhet för att ha skapat en ”digital tvilling” av staden. – En digital tvilling är en tredimensionell kopia av verkligheten. Det är vanligt att de används i fordonsindustrin för att testa bilar innan man bygger en prototyp. På senare tid har det blivit vanligt att prata om digitala tvillingar för.. read more →

I ett experiment vid HSB Living Lab i Johanneberg får studenterna tagga sina kläder för att mäta miljöpåverkan vid tvätt. Syftet med taggningen är att få veta hur ofta och i vilken temperatur kläderna tvättas. Julia Hope är en av de som deltar. — Vi träffades på en workshop där vi fick veta mer om.. read more →

Ett nytt bostadsbolag för den som kan tänka sig att bo på lite mindre ytor och tillsammans med andra, har startat i Göteborg. Planen är att bolaget, Byar&Kvarter, ska omvandla större hus till bogemenskaper, bygga så kallade tiny houses eller små Attefallshus. Idén är inte ny, exempel på liknande boendeformer finns runt om i världen. I.. read more →

Den 4 juni i år invigdes Nordens första Well-certifierade kontorsfastighet – en 14 000 kvadratmeter stor byggnad i Hyllie, mellan Malmö City och Öresundsbron. – Det finns flera olika miljöcertifieringar inom byggsektorn, men Well är den enda internationella byggstandarden som tar hänsyn till människors välmående på jobbet, säger Åsa Jentsch, arkitekt på Kanozi, som har.. read more →

Sverige har fått sin första Svanenmärkta skolbyggnad. Det är Strömskolan i Kinna som är först ut med att klara Svanens krav på skolbyggnader. Det är en tre våningar hög tillbyggnad till den befintliga skolan som har byggts enligt Svanens krav. Den innehåller musiksal, hemkunskapssal, bibliotek, klassrum för förskoleklasser och för årskurs två. För att få.. read more →

Den 14 till 18 oktober arrangeras Greenovate 46, ett innovations-evenemang i samarbete mellan svenska Energimyndigheten och Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Genom att delta på evenemanget erbjuds tio svenska innovationsbolag expertkunskap och resursstöd med skräddarsydda möten för att optimera sin företagsutveckling och lansering i USA. Bolagen får möjlighet att träffa branschexperter, investerare, företagsledare och andra relevanta.. read more →

I fastighetsbranschen talas det mycket om att allt måste digitaliseras. Men ingen vet till vilken nytta. Det säger Hans Wallenstam vd för fastighetsbolaget Wallenstam och varnar för att okritiskt ”svälja all ny teknik”. Hans Wallenstam menar att det i bostadsbristens Sverige knappast är digitalisering av hemmen som står högst upp på folks önskelista. Många vill.. read more →

Hur ser framtidens kontor och arbetsplats ut? Det är en fråga som är i högsta grad aktuell. Under en tid har vi på Miljö Online följt utvecklingen och kunnat konstatera att det händer mycket på området. Något som vi kommer att spegla i en serie trendanalyser. I första delen tar vi upp en trendrapport, ”Framtidens.. read more →

Hur bygger man framgångsrika lösningar inom delningsekonomin? På HSB Living Lab har man experimenterat en hel del med hur vi i framtiden kan komma att leva, när vi delar mer istället för att äga. På HSB Living Lab har flera projekt inom delningsekonomi pågått under de senaste åren. Och många intressanta slutsatser har kunnat dras.. read more →

I dagarna flyttar de första hyresgästerna in i vad som kallas ”Sveriges intelligentaste byggnad” vid högskolan Chalmers i Göteborg. A Working Lab är ett kontorshus i trä, med många innovativa lösningar och konstruerat för att avge mindre utsläpp i alla led. Stommen är av korslimmat trä istället för betonghåldäck. En miljövänligare betong, delvis baserad på.. read more →

Svenska och kinesiska forskare har tagit fram organiska solceller optimerade för att omvandla normalt inomhusljus till el. Det är låga effekter det handlar om, men nog för att till exempel driva de sensorer som följer med sakernas internet. Med införandet av internet of things, sakernas internet, förväntas antalet uppkopplade produkter både ute i samhället och.. read more →

Linnéuniversitetet ska i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen forska kring användningen av korslimmat trä i byggnader. – Vi vill både vetenskapligt och praktiskt kunna visa på möjligheter, styrkor och fördelar med KL-trä. Inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt och konstruktionsmässigt, säger Thomas Bader, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. I projektet ska undersökas.. read more →

Åtta av tio fastighetsägare vill utöka sina investeringar i uppkopplade lösningar för drift och styrning av sina byggnader, främst för att spara pengar. Men samtidigt är bristen på pengar den största anledningen till att investeringarna inte blir av. Det visar den nya trendrapporten ”Smarta fastigheter” 2019 från Schneider Electric. Nära nio av tio intervjuade uppger.. read more →

Det blir LINK arkitektur som får uppdraget att rita Sveriges första fossilfria förskola som ska byggas på Hisingen i Göteborg. Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, som drivs av Göteborgs Stad, och som ska sätta en standard för framtida byggprojekt. Det är en viktig kugge i arbetet med att nå Göteborgs mål om.. read more →