Bild: Yellon.

Är det tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplad på elnätet, fjärrvärmenätet eller kommunalt vatten och avlopp? Det ska utvärderas i en ny studie.

Idag råder i vissa städer hårt tryck på infrastrukturen för energi, vatten och avlopp, vilket gör det svårt att gå vidare med förtätning. En lösning skulle kunna vara att skapa ett bostadsområde som är helt off-grid.

Konceptet utgår från att området är helt oberoende av energi utifrån och försörjs av 100 procent förnybar energi året runt. Det betyder att det måste till storskaliga energilagringslösningar för att området ska fungera.

Även vatten- och avloppssystemet ska vara off-grid och vatten och värmeåtervinning från avloppet recirkuleras.

Konceptet ska nu testas i modeller och simuleringar för att få nödvändiga insikter hur det kan optimeras för att minimera kostnader för investering och drift. Om det blir ett positivt resultat finns det redan planer på att bygga ett pilotområde i Jönköping.

Yellon, som arbetar med arkitektur, produktdesign och reklam, är initiativtagare till konceptet, Yellon Environmental and Aestethic Housing, som syftar till att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. I projektet ingår även RISE, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem samt Mälardalens Högskola.

E2B2