Inrikesflyget i Sverige fortsätter att tappa resenärer. Under januari månad var den genomsnittliga minskningen elva procent jämfört med motsvarande månad förra året. Bara från Arlanda reste 50 000 färre resenärer i januari, motsvarande 12 procent, jämfört med samma period 2019. I Göteborg och Malmö minskade inrikes resenärerna under januari med 20 respektive 18 procent.

Utvecklingen oroar Swedavias marknadsdirektör Charlotte Ljunggren. Hon ser flera förklaringar till varför inrikesflyget minskar och nämner bland annat den digitala utvecklingen och byggboomen 2017. Den förra innebar fler möten via skype och den andra att fler yrkeskategorier i större utsträckning kunde arbeta på hemmaplan och inte längre pendlade utomlands i samma utsträckning.

Sämre konjunktur och klimatdebatt som fått företag att ändra sina resepolicys har också fått negativa följder för inrikesflyget. Inte minst eftersom flygbolagen i sin tur vidtar åtgärder och minskar avgångarna.

– Tittar jag på Göteborg har utbudet minskats med nästan en fjärdedel. I Malmö lämnade Norwegian vilket lett till att en fjärdedel har försvunnit från marknaden även där, säger Charlotte Ljunggren till Travel Report.

Till det kommer flygskatt och en svag krona som ytterligare dämpar utvecklingen.

Travel Report