Bild: Inter IKEA Systems B.V. Idéskiss över The Garden på Drottninghög i Helsingborg.

Helsingborgs stad och Ikea Sverige inleder ett flerårigt samarbete för att utveckla lösningar för en mer hållbar stad. Lösningarna kommer att visas upp på den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022.

För Ikeas del är det första gången man inleder ett flerårigt samarbete med en hel stad. Ikeas och Helsingborgs gemensamma syfte är att utforska och vidga begreppet hem, men även utveckla lösningar som kan göra livet i staden och i hemmet bättre.

– I 70 år har vi på Ikea arbetat passionerat med att förbättra ”livet hemma”. Men idag omfattar hemmet även samhället och grannskapet utanför det traditionella hemmets väggar. Som globalt varumärke är vi nyfikna på hur vi kan bidra till att skapa ett bättre liv för fler – i en större kontext, säger Fredrik Håkansson Lundh, regionchef på Ikea Sverige.

För Helsingborgs del är samarbetet en del i stadens storsatsning på innovation som inleddes 2019. Staden har öronmärkt 250 miljoner kronor, vilket gör det till en av Sveriges största kommunala innovationssatsningar.

Tre platser

Rent praktiskt kommer samarbetet att koncentreras till tre platser i Helsingborg.

I en övergiven lagerlokal i Oceanhamnen kommer Ikea utforska framtidens hem, handel och lokal produktion med fokus på återbruk. Bland frågorna man vill ha svar på är hur framtidens hem kommer att fungera, hur ny teknik formar utvecklingen och hur framtidens tillverkning och detaljhandel ser ut.

I stadsdelen Drottninghög är ambitionen att, tillsammans med invånarna, skapa mötesplatserna The Garden, The Kitchen, och The Market. Bland annat ska man försöka hitta outnyttjade ytor i staden som kan användas för att producera livsmedel.

I Fredriksdalsskogen ska studenter från hela världen utforska hur ett alternativt och hållbart samhälle kan se ut och fungera.

Helsingborgs stad