Bild: Polhus (observera att huset på bilden inte har något samband med artikelinnehållet).

Små, enkla och hållbara bostäder, möjliga att flytta och som är ”off grid”. Det är en idé från Anders, som själv är bostadslös, som fått stort gensvar.

Det var i våras som Anders berättade om sin projektidé i Arkitekten: att bygga små och hållbara bostäder i ett skogsområde intill E6:an söder om Kungsbacka. Sedan dess har han fått stor respons.

Exempelvis har KTH visat intresse för att utveckla bygglösningar för små, hållbara bostäder som inte behöver anslutas till befintliga avlopps- och energisystem. Enligt projektbeskrivningen ”Små, billiga, energipositiva byggsatshus” vill man undersöka vilken standardnivå som är intressant för en större marknad.

– Jag hoppas att samarbetet med KTH kan leda till ett ”visningshus” som jag kan bosätta mig i. Med flyttbara lösningar som solceller, batterier och torrklosett, säger Anders till Arkitekten.

Vidare ska en student från BTH använda skogsområdet i Kungsbacka i sitt ex-jobb inom fysisk planering.

– Tanken är att hon ska planlägga området för den här typen av bosättningar.

Anders säger att det blivit allt tydligare för honom att hans bostadsdröm – att bygga litet och flyttbart utan höga anslutningsavgifter – inte är kompatibel med dagens regelverk kring permanentbostäder.

– Mitt mål är små Attefallshus som är off grid och går att placera var som helst. Hus med enkel design som inte behöver leva upp till så hårda krav när det gäller energi och tillgänglighet, säger han.

Arkitekten