Vegotrenden växer sig allt starkare: Det visar siffror från Ica som hämtat in siffror från sin butiksförsäljning.

Enligt Ica är det framför allt ”färsk vego” som drivit försäljningen uppåt. Vegoprodukterna blir också allt fler. Under 2019 har Ica lanserat runt 50 nya vegoprodukter och även tagit fram ett utbildningspaket till butikerna för att personalen ska kunna svara på kundernas frågor.

Flest kunder finns i de fyra största städerna. I Stockholm har vegoförsäljningen ökat 12 procent, i Göteborg 10 procent, i Malmö 13 procent och i Uppsala 11 procent.

Den största utmaningen med vegotrenden är enligt Ica att öka produktionen av svensk vego, då det idag inte finns tillräcklig svensk produktion för att möta den efterfrågan som finns.

Ica