HSB och M, Volvo Car Mobility startar ett rikstäckande samarbete kring bildelning.

Samarbetet innebär att samtliga boende i HSB:s 25 000 hyresrätter, 3 900 bostadsrätter, samt byggare och fastighetsutvecklare får tillgång till bildelning.

I och med samarbetet räknar HSB med att behöva bygga färre parkeringsplatser till förmån för andra typer av ytor för människor att röra sig på.

– Vi vill lyfta fram delade mobilitetstjänster som ett alternativ till privat bilägande, säger Jane Svensk som är kategoriansvarig inköpare på HSB affärsstöd.

Bilarna bokas genom M:s app, som även ger insikt i kundernas körmönster och behov, vilket leder till en enklare dynamisk optimering av bilflottan.

M, Volvo Car Mobility