Lotta Sjödin, strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad. Foto Anette Bought.

Klimatsmarta hus är en självklarhet, men det räcker inte. Inte när etapp två av stadsdelen Elinegård i Malmö ska ta form. Här ska ses till en större helhet och ett mänskligt perspektiv på den plats där man ska bo och leva.

Att bygga en helt ny stadsdel innebär utmaningar som är annorlunda mot att ”bara” bygga ett hus. Det koncept som Ikano Bostad anammat innebär att inte bara bostaden utan hela stadsdelen ses som en del av ett hem.

– Den typen av kunskaper har vi kunnat ta med oss in i Elinegård, säger Lotta Sjödin, strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad. Dels har vi tittat noggrant kring de kommersiella lokalerna i området, vilken typ av service är relevant. Bor man kvadratsmart vill man gärna ha ett café i närheten som ett extra vardagsrum. Senaste året har det även blivit aktuellt med möjlighet att kunna jobba hemma eller ha en arbetsyta i närområdet, vilket också kommer vara möjligt.

Hjärtat i den nya stadsdelen blir ett centralt beläget mobilitetshus. Det ska fungera som en naturlig mötesplats – med parkering för bilar med laddplatser, cykelparkering med tillhörande verkstad samt pooler med möjlighet att låna både bil och cykel. Här ska finnas plats för kommersiella lokaler, co-working, läxläsning, snickeri- och målarverkstad, festlokal och återbruksrum.

Arbetet med att utveckla Elinegård har pågått sedan 2014. I området, som utvecklas i enlighet med certifieringen Citylab Action, ska det byggas cirka 2.600 bostäder i de två första etapperna.

Ikano Bostad