Den svenska livsmedelsindustrin har lanserat ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion.

Åtagandena gäller fossilfri produktion och transport, halverat matsvinn, återvinningsbara förpackningar, goda leverantörs-villkor och effektivare vattenanvändning.

Redan i samband med lanseringen har 42 livsmedelsföretag anslutit sig. De företag som ansluter sig får själva välja vilket eller vilka av de fem åtagandena som är relevanta för deras verksamhet och som de vill arbeta med och bidra till.

Bakom initiativet står Livsmedelsföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige.

Livsmedelsföretagen