Varje sommar arrangeras Kalmar Stadsfest. Men hur bra är den ur ett hållbarhetsperspektiv? Det har hållbarhetsdetektiver från LiveGreen undersökt.

Hållbarhetsdetektiverna gästade stadsfesten under en dag för att utvärdera hur socialt och ekologiskt hållbar den är. De tittade också på hur Kalmar Stadsfest kommunicerar kring hållbarhet.

Den rapport om festivalen som nu sammanställts visar att den kommit långt vad gäller social hållbarhet. Kring festivalen bedrivs ett omfattande trygghetsarbete och det finns en projektgrupp som arbetar aktivt för att skapa ett jämställt program med mångfald.

Vad gäller den miljömässiga hållbarheten så uppmuntras besökarna till flera hållbarhetsinitiativ som att ta bussen till festivalen, källsortera, och fylla på vatten i egna flaskor. Utrustningen hyrs från lokala företag och elektriciteten kommer från förnyelsebara källor.

Följ länken nedan för att ladda ner rapporten

Kalmar kommun