I ett gemensamt forskningsprojekt testar Mittuniversitetet och Treälvsskolan i Lit ett nytt koncept för hållbara inomhusmiljöer i skolor. Projektet ingår i en större satsning där bland annat design och växter ska bidra till hälsosammare inomhusmiljöer.

− Vi kan ta hjälp av gröna växter för att få en skönare inomhusmiljö med naturkänsla som både kan bidra till bättre studiemiljö för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärarna. Forskning visar att växter inomhus kan ha positiva psykologiska och kognitiva effekter och att deras fotosyntes minskar halten av koldioxid i luften, avlägsnar luftburna partiklar och bidrar till en högre luftfuktighet, säger Lena Lorentzen, professor i industridesign.

Konceptet heter DEVA (Design, Energi, Växter, Atrium) och bygger på att man genom tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat ekologi, design, byggnader, människor och växter utvecklar system där dessa faktorer samverkar och skapar hållbara inomhusmiljöer.

Konceptet genomförs i nuläget i tre delprojekt; på Technichus i Härnösand, på Timrå gymnasium och på Treälvsskolan i Lit. I det här delprojektet kommer två klassrum att ha nästan 200 gröna växter var, i en inredning som är designad av studenter vid Mittuniversitetets designutbildning.

Mittuniversitetet