Att få tillgång till el- och batteridrivna verktyg och hushållsmaskiner utan att äga dem. Det är tanken med den nya delningstjänsten ”Grannboxen”.

Med början 30 mars kommer grannboxarna att ställas ut i tio grannskap runtom Stockholm. Boxarna ska då vara fyllda både med trädgårdsverktyg och hushållsmaskiner.

Bakom satsningen står Husqvarna och Ihopa.

– Vi vet att folk vill dela, förutsatt att det är enkelt och lättillgängligt. Med ”Grannboxen” krävs det bara några steg utanför den egna tomten och bekvämligheten gör det attraktivt att dela på sällananvändningsprodukter, säger Ihopas grundare Johannes Dahlberg.

För att vara med i Grannboxen krävs ett abonnemang. Tillgång till boxen ges via ett digitalt lås och verktygen bokas genom en digital kalender. Alla boxar innehåller el- eller batteridrivna produkter som exempelvis högtryckstvätt, häcksax, trimmer och blåsare samt skyddsutrustning.

Läs mer