När Göteborgs innerstad ska förtätas och växa på höjden ska kollektivtrafik, bostäder och kontor samsas på samma ytor.

På stadsbyggnadskontoret skissar man i dag på hur kollektivtrafiken i framtiden ska kunna vävas samman med de byggnader som ska uppföras.

Den detaljplan som tagits fram kan ses som en testpilot över hur man kan integrera kollektivtrafiken i stadsmiljön på nya sätt, som tar mindre plats. I planen ingår den nya Hisingsbrons kollektivtrafikramper som föreslås ligga på samt gå genom de framtida byggnader som ska uppföras vid Nordstan.

– Vi testar att integrera kollektivtrafiken i byggnaderna för att utnyttja ytan i centrala staden maximalt, säger Emir Aganovic, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs-Posten