Göteborgs city ska bli engångsfritt. Ett nytt initiativ för få bort engångslådor från lunchrestaurangerna utgör en start.

De restauranger som ansluter sig går med på att godta att kunderna har med egna matlådor när de handlar lunch. Även arbetsplatser kan skriva på om att de är engångsfria. Redan innan initiativet haft sin officiella start, vilket sker fredagen den 28 februari, har ett tiotal restauranger anslutit sig.

Bakom initiativet står Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg.

– Vår förhoppning är såklart att alla ska ansluta sig, såväl restauranger som arbetsplatser. Många engångsförpackningar färdas bara med maten några hundra meter fram och tillbaka till lunchrummet, då går det lika bra med en medhavd låda, säger Ulrika Barkman planeringsledare på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

90 engångslådor på ett år

Den som köper hämtmat i egen flergångslåda två gånger i veckan 5 veckor om året minskar avfallet med 90 engångslådor.

Även om långt ifrån allt engångsartiklar utgörs av lunchlådor, så ser initiativtagarna det som ett steg på vägen mot en engångsfri citykärna, som blir både renare och mer attraktiv.

Undersökningar visar att var tredje svensk i åldern 18 till 29 år köper mat, dryck eller snacks i engångsförpackningar dagligen eller flera gånger i veckan. Samtidigt upplever åtta av tio att engångsartiklar av plast är ett stort miljöproblem.

Under 2020 kommer också Göteborgs Kulturkalas att införa ett pantsystem för matlådor och 2021 planerar festivalen att vara engångsfri.

Göteborg & Co AB

Här är restaurangerna som gått med hittills