Bild: Sweco.

I normala fall söker trafikkontoret i Göteborg upp boende och verksamheter som berörs av större infrastrukturprojekt. Nu, under den pågående pandemin, provas för första gången en digital dialog.

Trafikkontoret vill ha göteborgarnas åsikter om den nya älv-förbindelsen, som ska bli en del av en innerstadsring som knyter ihop Hisingen med fastlandet.

Nu är frågan hur förbindelsen över älven ska se ut. Det finns tre förslag: en öppningsbar bro som är cirka 12 meter hög, en fast bro som är 27 meter hög eller en tunnel.

Nu har trafikkontoret lagt upp filmade presentation av de tre förslagen på sin hemsida, där de som är intresserade kan skicka in sina åsikter och tankar kring projektet. De som är direkt berörda kommer även kontaktas via e−post och vykort.

– Om det faller väl ut kan det bli ett bra komplement i våra medborgardialoger framöver, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmen-Linnéplatsen.

Stadsutveckling Göteborg

Göteborgs stad