Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

En stor del av centrala Göteborg ska bli testbädd för ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem fram till 2030.

Bakom initiativet, som fått namnet Gothenburg Green City Zone, står Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och Rise, Research Institutes of Sweden. Alla former av innovativa lösningar välkomnas och därför bjuds även svenska och internationella företag, forskningsaktörer samt det lokala näringslivet in.

Inom ramen för initiativet har aktörerna identifierat en zon som är tänkt att fungera som en testbädd för lösningar som ska göra det möjligt att uppnå klimatmålen. Zonen innefattar en stor del av centrala Göteborg – från Lindholmen till Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal.

– Vi har valt dessa områden för att de är komplexa och liknar utmaningarna som många andra städer har runt om i världen. Det är platser där vi har enormt stora rörelser med transporter och det är stora inpendlingszoner, säger Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg till Dagens Nyheter.

Förhoppningen är att också att initiativet i förlängningen ska generera näringslivsutveckling och att de lösningar som utvecklas ska kunna skalas upp och spridas inom Göteborgsregionen men också internationellt, bland annat då av Volvo Cars.

Stor fördel testa i en riktig stad

Volvo Cars ser en stor fördel i att använda en riktig stad för att snabba upp utvecklingen av teknik och tjänster inom områdena elektrifiering, delad mobilitet, autonom körning, uppkoppling och säkerhet.

Exempel på teknik som kommer att testas är geo-möjliggörande lösningar och tjänster som säkerställer att bilar i zonen körs enbart i elläge och håller sig inom hastighetsgränserna, samt trafikinfrastruktur som kan ansluta till aktiva säkerhetsfunktioner i bilar och dela information mellan trafikanter. Volvo planerar även att köra robotaxis, som drivs av företagets helägda mobilitetsleverantörer M, i zonen.

– I grund och botten initierar vi ett projekt som syftar till att begränsa antalet bilar i staden – vilket är helt i linje med vårt företags syfte, säger Håkan Samuelson, vd för Volvo Cars i en kommentar.

Business Region Göteborg

Volvo Cars

Dagens Nyheter