Intresset för delningsekonomi växer i Göteborg. Förutom initiativ som Smarta Kartan, Leksaksbiblioteket och Fritidsbanken, kommer nu nya och större aktörer med egna delningstjänster.

Vissa av de nya tjänsterna utvecklas i samarbete med Göteborgs Stad, som Grow Gothenburg som matchar odlingsintresserad med odlingsbar mark och ReturKultur som utvecklar en digital plattform för delning. Men även privata aktörer har blivit mer aktiva. Det dyker upp både initiativ som är ideella och småskaliga, och andra större och mer kommersiella.

– Vi ser en trend med fler kommersiella företag som erbjuder tjänster med alternativ till ägande. Allt ifrån de elektriska sparkcyklarna till kläduthyrning på Åhléns och Scorett som hyr ut festskor, säger Tove Lund på Sharing City Göteborg, vid förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Sharing City Göteborg är en nationell satsning för att utveckla möjligheter inom delningsekonomi. I projektet som pågår 2018–2021 fungerar Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå som teststäder. Här ska olika idéer och initiativ kring att låna, hyra och dela testas för att se om de är långsiktigt hållbara och leder till en mer hållbar konsumtion.

Masthuggskajen blir fokusområde för delningsekonomi

I Göteborg ska ett särskilt område, Masthuggskajen, under kommande år bli ett särskilt fokusområde för Sharing City. Det finns redan flera verksamheter som bygger på delningsekonomi i området och ytterligare ett 20-tal intressenter har anmält intresse för att testa sina verksamheter i lokaler i området. Planen är att portarna ska slås upp i september.

Fastighetsägarna i området arbetar också mer långsiktigt för att få in delningsverksamheter i bottenvåningen på fastigheter som byggs i området. Bland annat testas koncept för flexibla hyresmodeller.

De kommunala förvaltningarna och bolagen i Göteborg utvecklar också smarta och resurseffektiva alternativ för samutnyttjande av lokaler och utrustning och använder delningsplattformen Tage för återanvändning av begagnande möbler.

Vårt Göteborg