SGU leder ett nytt projekt inom EU för att ta fram Minecraft-baserat lärarmaterial för låg- och mellanstadiet för att lära ut kunskap om naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Till hjälp används SGU:s modifikation av Minecraft, BetterGeo, som introducerar realistisk geologi i spelet, tillsammans med mängder av nya bergarter, jordarter, mineral och föremål att hitta.

Läromaterialet heter BetterGeoEdu och bygger på ett samarbete mellan universitet och forskningsinstitut i sju europeiska länder.

Undervisning med hjälp av spel, så kallad gamification, är en relativt ny trend. Den bygger på insikten att spel kan öka inlärningen avsevärt då upplevelsen blir mer underhållande och således mer minnesvärd.

Läs mer om projektet på www.bettergeoedu.com

SGU