Futurum har, som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige, kopplat ihop två fastigheter med en likströmskabel. Projektet är en del i Futurums arbete med smarta energilösningar, där egenproducerad förnybar energi flyttas mellan fastigheterna.

De handlar om två skolfastigheter i södra Örebro som i slutet av 2020 kopplades samman med en likströmskabel. De två fastigheterna ska kopplas upp på samma energinät med syftet att den ena skolans egenproducerade överskottsenergi kan ledas till den andra skolan.

I konceptet ingår ett batterilager på drygt 110 kW, samt två solcellsanläggningar. Genom smart styrning kommer Futurum även att kunna erbjuda överproduktionen av energi till Svenska Kraftnät och på så vis hjälpa till att stabilisera elnätet i Örebro.

Kabeln kommer att tas i bruk under våren 2021.

Futurum