En starkare gemenskap med grannarna – men samtidigt en vilja att flytta från storstaden och att inte bo för tätt. Detta framkommer i en enkät där teknikkonsultbolaget WSP frågat 1.800 svenskar i storstadsregionerna hur pandemin förändrat deras syn på staden.

34 procent svarade att de vill bo mindre tättbefolkat i framtiden.

– Det är lite svårt att tyda vad detta kan betyda för flyttmönstren i framtiden. Jag tror att en del kommer addera frågan hur tätt de är beredda att bo, men också undersöka lite noggrannare vad det finns för ytor för gemenskap och motion i närheten, säger Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt på WSP.

Forskning visar att grönområden i urban miljö har positiva effekter på många sätt. Inte bara för miljön utan också för folkhälsan. Något som allt fler nu blivit medvetna om – och något som också undersökningen visar. I denna svarar nära 70 procent att de blivit medvetna om vikten av mötesplatser och grönområden i närheten.

Låg prioritet

Det är dock långt ifrån alltid som grönområden ges någon högre prioritet vid planering av nya bostadsområden.

– Generellt sett är grönområden ganska lågt prioriterade och det kan vara förödande för välmåendet, menar Lina Kumlin.

Själv ser hon gärna också åldersintegrerade mötesplatser – ställen där även äldre som oftare drabbas av ensamhet kan ha en naturlig plats.

WSP har specifikt tittat på hur stadens utformning påverkar den ofrivilliga ensamheten. Grönområden är en av de insatser som kan ha en effekt. Det tillsammans med trygghet och god tillgång till kollektivtrafik.

– Vi vet, säger Lina Kumlin, att problemet med ofrivillig ensamhet är större i stora städer och att hur vi utformar dem påverkar hälsan. Jag tror att kriser som vi nu genomgår kan få många att tänka till. I en tidigare WSP-studie såg vi att 16 procent av svenskarna inte kan namnet på en enda granne. Därför är det glädjande att var tredje upplever att pandemin ökat gemenskapen i närområdet och att nya kontakter har skapats.

Kortfakta ur undersökningen:

  • 34 procent svarar att de kommer vilja bo mindre tättbefolkat i framtiden.
  • 67 procent svarar att pandemin fått dem att inse vikten av mötesplatser och grönområden.
  • 36 procent upplever en stärkt gemenskap med grannar och människor i närområdet.
  • 6 av 10 svenskar känner sig ensamma, 35 procent upplever att det är ett problem.
  • 60 procent svarar att den sociala distanseringen gjort att de känt sig mer ensamma.
  • 16 procent kan inte namnet på en enda granne.
  • Var fjärde upplever att resan med kollektivtrafiken bidrar till bättre sociala kontakter med människor i närområdet.

WSP