Ett plusstadskoncept med fyra nationella expon över hållbar stadsutveckling, som leder fram till svensk världsutställning år 2030. Det föreslår Fossilfritt Sverige och utredningen Samordning för bostadsbyggande. Målet är att få fart på svensk export av lösningar för innovativ stadsutveckling.

Förslaget består av tre delar. En av dem är ett så kallat Plusstadskoncept, där fyra stadsdelar ska stå modell för hållbara städer och stadsutveckling. I stadsdelarna ska hållbara koncept kring boende, arbetsplatser, mat- och energiförsörjning, mobilitet och transporter, klimatanpassning och resurshantering, med mera realiseras.

Det handlar om så kallade spjutspetsprojekt, som har särskilt stor potential för att nå klimat- och hållbarhetsmål och som ska vara möjliga att sprida och replikera.

Fram till 2030 ska svenska städer bjudas in till en stafett av fyra expon som ska skapa skyltfönster mot omvärlden. På sikt bildar plusstadsdelarna, som utses i konkurrens, ryggraden i en permanent världsutställning för attraktiva och socialt hållbara stadsmiljöer och klimatsmart teknik.

Etablerar Sveriges som fossilfritt välfärdsland

Det hela leder fram till en världsutställning 2030, som etablerar Sverige som världens första fossilfria välfärdsland. Till utställningen kan även andra länder bjudas in för att presentera sina främsta lösningar.

I förslaget, som lämnats över till statsråden Ibrahim Baylan, Per Bolund, Isabella Lövin och Anders Ygeman, föreslås även att satsningen framöver leds av en ”Plusstadskommission” vid statsrådsberedningen för att under de kommande tio åren få en kraftfull och uthållig styrning. Något som även har potential att bli en kraftfull post corona-insats.

Plusstad – Världsutställning 2030