Sverige har fått sin första Svanenmärkta skolbyggnad. Det är Strömskolan i Kinna som är först ut med att klara Svanens krav på skolbyggnader.

Det är en tre våningar hög tillbyggnad till den befintliga skolan som har byggts enligt Svanens krav. Den innehåller musiksal, hemkunskapssal, bibliotek, klassrum för förskoleklasser och för årskurs två.

För att få märkningen har byggnaden granskats utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial. Kraven är ställda så att byggnaden får en låg miljöbelastande påverkan och klarar strikta krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen.

– Det känns stort att vi är Sveriges första Svanenmärkta skola, och det är vi väldigt stolta över. Vi har fått väldigt positiva reaktioner. Både föräldrar, barn och anställda märker att de kommer in i en behaglig miljö och trivsam atmosfär, säger Anneli Andersson, som är tillförordnad rektor för Strömskolan i en kommentar.

En studie vid Örebro universitet visade nyligen att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö än vanliga förskolor.

Läs mer om invigningen av Strömskolan

Läs mer om studien i Miljö Online