LRF-ägda Brid ville bli världens första klimatpositiva kommunikationsbyrå. För att lyckas tvingades Brid göra stora interna förändringar, men har också belönats med många nya kunder.

– Som helägda av LRF Media har vi alltid haft ett fokus inom skogsbruk, lantbruk och hållbarhetsfrågor. För cirka ett år sedan satte vi en kaxig och kanske lite ouppnåelig vision om att bli världens grönaste byrå, berättar Colm O’Callaghan, creative director på Brid, för Resumé.

Brid insåg att man var tvungen att börja med att gå igenom alla arbetsprocesser och mäta koldioxidutsläppen för byråns alla aktiviteter och jobb. För att lyckas i sin föresats skapade Brid en ”carbon management plan” som sträckte sig tre år framåt. I planen ingick att sätta upp ett regelverk för sitt resande och börjat prata med kunderna om vilka utsläpp deras uppdrag genererar.

Genom att koldioxidberäkna uppdragen och föra dialoger med kunderna om vilka utsläpp de skulle innebära, har Brid ibland lyckats förändra dem i en mer hållbar riktning.

Till exempel har kunden valt en lokal fotograf istället för en som bor långt bort. Eller så har Brid anlitat någon i sitt nätverk med frilansare i andra länder för att minimera resandet. Vidare har byrån tagit beslut om att inte köpa in någon ny utrustning, utan alltid välja begagnat. De utsläpp man trots allt orsakar klimatkompenseras enligt den internationella certifieringen PAS 2060.

Visionen om klimatpositivitet har enligt Colm O’Callaghan skapat en enorm medvetenhet internt och satt igång en diskussion om vad allt man gör innebär utsläppsmässigt.

Kanske något förvånande valde Brid inledningsvis att inte marknadsföra sitt klimatarbete. Detta eftersom man anser att det snackas mycket i marknadsbranschen, medan det är få som gör något på riktigt. Istället har man berättat om det för befintliga och potentiella kunder, vilket gett positiva reaktioner och många nya uppdrag. Till exempel från Fossilfritt Sverige, som sagt att de uppskattat att ha en byråpartner som på allvar förstår deras verksamhet.

Resumé