Flexibla parkeringstal och tjänster som underlättar för cyklister. Det är två tydliga trender inom mobilitet, enligt Marcus Finbom, trafikplanerare på WSP.

Vad gäller flexibla parkeringstal har förändringen skett snabbt.

– Tidigare var det svårt att få göra undantag från p-talet, men efter en del forsknings- eller flaggskepps-projekt på området har de flesta kommuner numera flexibla p-tal inskrivna i sina parkeringsstrategier, säger Marcus Finbom till Byggindustrin.

Utvecklingen drivs av att fastighetsägare som bygger nytt vill dra ner på parkeringsplatserna. Kommunerna har blivit allt mer villiga att tillmötesgå deras önskemål i utbyte mot att de erbjuder mobilitetstjänster som bil- eller cykelpool. Det har gjort att p-talet kunnat sänkas från 1 eller 0,5 p-plats per lägenhet, eller ibland ännu lägre.

Kommunerna ser också en fördel i mer effektiv markanvändning om mindre ytor går till parkering. Byggherrarna å sin sida förbättrar sin kalkyl då de slipper anlägga p-platser som de ändå aldrig kan ta ut tillräcklig hyra för, för att få täckning för vad det har kostat att bygga p-platsen.

En annan trend är att fastighetsägare förbättrar sitt erbjudande för cyklister. Det gäller cykelparkeringar både för privatboende och kontor, där man har möjlighet att förvara cykeln torrt och stöldsäkert och även göra enklare service.

Byggindustrin