Felix har börjat klimatmärka produkter i sitt livsmedelssortiment. Klimatpåverkan är beräknad med hjälp av den klimatdatabas för livsmedel som det statliga forskningsinstitutet Rise tagit fram.

Felix har i ett första skede klimatmärkt förpackningarna på frysta enportionsrätter och potatisrätter. Det går dock att hitta klimatavtrycket för samtliga Felix produkter på felix.se.

Symbolen ”Lågt klimatavtryck” innebär att produkten har ett klimatavtryck som ligger i linje med FN:s 1,5 gradersmål.

Felix har i veckan också öppnat en tillfällig butik på Norrlandsgatan i Stockholm, med låtsassedlar i förtryckta koldioxidekvivalent-valörer.

– Vi vill visa ett konkret exempel på hur det skulle kunna se ut i en livsmedelsbutik om man ska veckohandla med en viss klimatbudget som håller sig inom ramarna för FN:s 1,5-graders mål, vilket innebär en halvering av utsläppen till 2030, säger Thomas Sjöberg, marknadschef för Felix.

Felix