Fastighetsbolaget Wallenstam har tecknat avtal med startupbolag Colive för att bygga ett delningsboende, en så kallad ”coliving-hubb” i Göteborg. Det 117 hyresgäster fördelat över ett sjuvåningshus samt ett femvåningshus i Kallebäcks Terasser. Inflyttning är beräknad till hösten 2022.

Colive grundades i början av 2018 av Katarina Liljestam Beyer och Jonas Häggqvist med målet att skapa en ”svensk modell” för co-living.

Affärsidén är att få fastighetsbolag att bygga bostadshus med delningslägenheter, som sedan hyrs av Colive. Colive hittar hyresgäster och agerar hyresvärd. Målgruppen är unga vuxna i åldern 20 – 35 år.

Colive och Wallenstam har även ett co-living boende på gång i Haninge i Stockholm.

Colive har tidigare fått ett bidrag från Boverket på 4,3 miljoner kronor som stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande och tar nu in ytterligare 7,6 miljoner i en nyemission.

Delningskonceptet innebär att hyresgästerna kommer att ha sitt eget privata rum med egen toalett och dusch samt dela på umgängesytor och kök. I hyran ingår bland annat internet, städning av gemensamma ytor samt möbler. Utöver delningslägenheterna har hyresgästerna full tillgång till gemensamma ytor i bottenvåningen som blir en mötesplats för alla ”colivers” i huset med en ”social tvättstuga”, lounge, arbetsytor, umgängesytor och en uteplats.

Wallenstam