Foto: Thomas Harrysson

Färre tror att de kommer resa kollektivt framöver. Istället vill man cykla eller gå mer. Det visar Västtrafiks årliga undersökning i vilken 4 000 västsvenskar svarat på frågor om hur de tänker kring sitt framtida resande.

41 procent tror på ökat resande med kollektivtrafiken, jämfört med 63 procent 2019. 64 procent vill cykla mer och 62 procent vill gå mer. 26 procent tror också på ökat resande med egen bil, jämfört med 12 procent 2019.

Många tror också att på en varaktig förändring av sitt resande och framför allt då att de kommer att resa mindre. Nästan varannan av de svarande vill jobba eller studera mer hemifrån framöver.

En klar majoritet i alla Västra Götalandsregionens tätorter (Göteborg, Skövde, Borås, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg) är dessutom positiva till att gång och cykel prioriteras i städerna, framför bilar.

Västtrafik