Coronaepidemin har förändrat våra rörelsemönster. Det visar Google efter att ha analyserat platsdata från användare. I Sverige rör vi oss nu framför allt mer i parker och andra rekreationsområden.

Google har analyserat rörelsemönster och funnit att besöken i parker, botaniska trädgårdar och rastplatser för hundar i Sverige i slutet av mars var hela 43 procent högre jämfört med ett genomsnitt för femveckorsperioden 3 januari–6 februari.

Däremot har besöken i kategorin ”detaljhandel och rekreation” – exempelvis restauranger, caféer, köpcenter och biografer rasat med 24 procent. Vad gäller buss- och tågstationer och annan kollektivtrafik är minskningen 36 procent.

Minskat 90 procent

I Norge är raset för ”detaljhandel och rekreation” – ännu högre – 65 procent.

I Tyskland, där restriktionerna varit betydligt hårdare har samtliga platskategorier förutom bostäder minskat mycket kraftigt. Detsamma gäller länder som Frankrike, Storbritannien och USA. I Italien är utvecklingen extrem: där har rörelserna i de flesta kategorierna minskat med omkring 90 procent.

Google hoppas att rapporterna för olika länder kan vara till nytta för sjuk- och hälsovården och smittskyddsmyndigheter i respektive land, genom att de ger indikationer om effekten av de olika regler och restriktioner som införts för att hindra smittspridningen.

Google poängterar att all statistik är anonymiserad och att det handlar om stickprov vilket gör det osäkert hur representativa siffrorna är för befolkningen som helhet.

TT

Google