Eway har tagit fram en enkel betalningslösning på sina laddstationer för elbilar som ersätter företagsappar, laddkort eller abonnemang för laddning. Det enda som behövs är tillgång till Swish på mobilen.

Eways lösning är dock ett undantag.  Oftast måste man använda laddoperatörens kort, app eller tagg.

Anders Lewald, expert på Energimyndigheten som utsetts till regeringens samordnare för laddinfrastruktur, tror inte att vi inom den närmaste framtiden kommer att få se laddstationer med kreditkort. De är för dyra och summorna som elbilsförarna laddar sina bilar för är för små, för att de ska löna sig att sätta upp dem, menar branschen. Detta är, förutom den generella bristen på laddstationer, en tillbakahållande faktor för elbilsutvecklingen.

Regeringen ser dock allvarligt på att betalningen av elbilsladdning upplevs som ett problem av många. Nu (augusti 2020) kallas branschen till ett möte med syftet att komma fram till en gemensam betalstandard.