Att klä väggar med solcellspaneler är inte dyrare än att använda andra väggmaterial, det menar Anna Svensson, Innovationschef på SolTech Energy. Hon tror att vi kommer att elektrifiera fasader i hela den urbana miljön i framtiden.

Anna Svensson arbetar med att skapa produkter där solpanelen är inbyggd i fasadbeklädnad som ersätter andra byggmaterial, som exempelvis takpannor, trä och tegel.

– Materialet ser ju exakt likadant ut, det kostar lika mycket, och dessutom sänks elkostnaderna med minst hälften, säger Anna Svensson.

Den nya solcells-tekniken har börjat sprida sig till fastighetsbolagen. Bland annat har Vasakronan nyligen bytt ut ett falsat plåttak till solpaneler med så kallad ShingE. Anna Svensson menar att byggbolagen i Sverige idag ofta inte känner till vilka solenenergilösningar som finns tillgängliga.

I Europa ligger länder som Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Holland betydligt längre fram när det gäller forskning och produktion. Och i Kalifornien, USA, blir solcellslösningar snart obligatoriska i alla nya hus.

Anna Svensson menar att solpaneler kommer att vara en självklarhet på svenska fastigheter i framtiden, och att husen kommer att designas efter ändamålet.

KTH