Ett av e-handelns största och mest kostsamma problem är returer och något som heller inte är positivt ur miljösynpunkt. Flera e-handlare försöker därför minska antalet returer. Men hur effektiva är åtgärderna? En ny undersökning från Best Transports ger svaret.

Användningen av digitala verktyg för att uppskatta klädstorlekar. Det är den enskilt viktigaste åtgärden e-handlare kan vidta för att minska returerna, menar 35 procent av de som svarat i undersökningen.

– Provrummen har flyttat in i hemmen och många väljer att beställa hem samma plagg i flera olika storlekar, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.

Den näst viktigaste åtgärden för att få ner onödiga returer är att de kostar mer för mottagaren att skicka tillbaka. Det anser 22 procent.

Ett alternativ till digitala mätverktyg skulle också kunna vara att öppna fysiska showrooms i kundernas närhet. Det skulle 21 procent av de svarande uppskatta.

Åtgärder som kunderna tror mindre på är poängsystem som ger sämre förutsättningar för kunder som returnerar mycket (12 procent), att returer klimatkompenseras på kundens bekostnad (9 procent) eller ett tak för maximalt antal varor per köptillfälle (7 procent).

43 procent av de svarande har returnerat en vara det senaste året. Kvinnor i åldern 18–40 är de som i högst utsträckning beställer hem varor som de sedan inte behåller.

Undersökningen bygger på svaren från 2 500 intervjuer via internet med män och kvinnor äldre än 18 år under 2020.

Best Transport