2017 fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att stadens översiktsplan ska vara tillgänglig och anpassad för digitala plattformar. Snart är detta verklighet.

Tanken med satsningen är att det ska vara lätt att klicka sig fram till den information som söks.

– Man kan fokusera på det område som man är intresserad av själv, till exempel sitt närområde och vad som gäller där, säger biträdande projektledaren Lina Samor.

Målsättningen är att den digitala översiktsplanen enkelt ska kunna användas av en bred intressegrupp. Just detta har, konstaterar projektledaren Kristian Dahlén, också varit en av utmaningarna i projektet.

Här har samarbetet inom staden – och med kommunerna Kungsbacka och Halmstad – varit en nyckel till framgång.

– Vi delar på arbetet och tillför allihop olika pusselbitar i projektet. Förutom att vi på det sättet spar både tid och pengar får vi hela tiden input och viktig kunskap som också spiller över till andra delar av stadens verksamheter, säger Lina Samor.

Plattformen ska finnas på plats när nya översiktsplanen för Göteborg med fördjupningar ska ställas ut i början av nästa år.

Vårt Göteborg