En ny bostadsaktör på marknaden, Botello, lanserar ett nytt koncept med attefallshus för uthyrning – på privata villatomter.

Douglas Lundholm, vd för Botello, berättar för Byggindustrin att de väntat in lagändringen som ökar den maximala ytan för attefallshusen, från 25 till 30 kvadratmeter.

Botellos koncept går ut på att de arrenderar marken direkt av villaägaren, bygger attefallshuset och sedan tar ansvar för uthyrning och allt som är kopplat till fastigheten.

Istället för att behöva ta byggkostnaden för huset, får villaägaren in 40 000 – 90 000 kronor om året i arrendeavgifter. Etter en överenskommen tid tar sedan villaägaren över ägandet av huset.

Attefallshuset är utformat av en arkitekt och optimalt anpassat för uthyrning.

Botellos mål är att 1 000 nya bostäder, i form av attefallshus för uthyrning, ska tillföras i Stockholm inom de närmaste tre åren. I förlängningen hoppas man på upp till 10 000 nya bostäder i hela landet inom tio år. I Stockholm sker uthyrningen i samarbete med Bostadsförmedlingen.

Botello fått in redan fått in 150 intresseanmälningar och har nu börjat träffa de första villaägarna som anmält sig.

Byggindustrin