Vem är det egentligen som driver gröna projekt och grön förnyelse på svenska arbetsplatser? Jo oftast är det de som vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden. Det visar forskning vid Uppsala universitet om hur näringsliv och offentlig sektor kan involveras för att uppnå klimatmål och Agenda 2030.

– De individer som driver grön förnyelse är de som vanligtvis står för förnyelse i organisationen, inte de som drivs av mest panik och oro för klimatet, säger Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tillsammans med Ivo Zander och Philip Kappen skrivit rapporten ”Intraprenörskompassen 2019 – Grönt Intraprenörskap”.

Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Tvärtom har miljöaktivisterna en lägre sannolikhet än andra att initiera grön förnyelse i svenska bolag.

Låg grön aktivitet

Enligt Katarina Blomkvist är dock den gröna aktiviteten inom både privat och offentlig sektor generellt sett låg. Endast åtta procent av de anställda inom privat sektor och fem procent av de anställda inom offentlig sektor har tagit miljöinitiativ på arbetsplatsen. Generellt sett ligger offentlig sektor efter den privata när det gäller miljöinitiativ, oavsett bransch.

Vidare visar studien att styrelser och ledning blir allt viktigare i den gröna förnyelsen. Initiativen kommer uppifrån, top-down, inte bottom-up. Få styrelser i mindre företag har dock koll på bolagets klimatavtryck och få styrelser arbetar systematiskt för att uppnå FN:s uppställda klimatmål.

Studien visar också att överraskande nog saknar 60 procent av alla nya produkter och tjänster som utvecklas i privat sektor tydligt uttalade miljömål. För offentlig sektor är siffran 67 procent.

Undersökningen bygger på en enkät med 4 126 anställda i små, mellanstora och stora svenska företag och offentlig sektor.

Rapporten Grönt intraprenörskap