Skanska och E.ON ska tillsammans bygga Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad som klarar certifieringen NollCO2.

För att klara kraven för NollCO2, ska byggnaden, Hyllie Terass i Malmö, byggas med ett helhetstänk, från utvinning av råvaran till sluthantering av byggnaden.

Byggnaden kommer få sin energi från förnybar värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. På taket placeras solcellspaneler som ger el som används direkt i byggnaden men som även kan lagras i batterier eller säljas ut till elnätet.

Hyllie Terrass kommer också kopplas upp mot E.ON:s smarta nät för el och värme. På så sätt samverkar Hyllie Terrass med andra energianvändare och energiproduktion i Malmö, vilket minskar stadens utsläpp av växthusgaser.

På byggsidan kommer Skanska bland annat att använda betong, som har mindre koldioxidutsläpp jämfört med konventionell betong, samt återbrukat konstruktionsstål.

Inflyttning beräknas ske under våren 2023.

E.ON