I spåren av corona-pandemin diskuteras om den kommer förändra våra konsumtionsmönster. En analys från Boston Consulting Group visar att danskarna, trots en hård nedstängning, i stort sett redan gått tillbaka till tidigare shoppingvanor.

Enligt Boston Consulting Group, som studerat de kort- och elektroniska betalningar som gjorts, nådde klädförsäljningen redan den 13 maj samma nivå som före krisen och landets skobutiker nådde då upp till 80 procent av tidigare försäljning.

Möbelhandeln har också återhämtat sig snabbt, men allra starkast är utvecklingen i elektronik- och byggbranschen där försäljningsnivåerna nu är uppe i 150 procent över nivån före nedstängningen.

Uppdämt köpbehov och statliga stöd som kompenserat anställda för deras inkomstbortfall, anses vara förklaringen bakom den snabba återhämtningen.

Under den tid Danmark var nedstängt föll konsumtionen med mellan 50-60 procent.

Berlingske