Coop fasar ut butikernas tunna frukt- och grönt-påsar av plast. Istället kommer kunderna att erbjudas påsar i papper.

Att tunna plastpåsar tas bort minskar företagets plastförbrukning med cirka 300 ton om året. Beslutet är en reaktion på den skatt på 30 öre per tunn plastpåse, som regeringen tänker införa i maj nästa år, vilket kunderna i så fall skulle få ta kostnaden för.

Papperspåsarna som ersätter kommer att fortsätta att vara gratis för kunderna. Enligt Coop är den även möjliga att återanvända som matavfallspåse. De kommer även att vara starkare än de tunna plastpåsarna och därmed bättre lämpade för tyngre frukter och grönsaker.

Under december månad kommer de första nya papperspåsarna att finnas i ett antal Coop-butiker och sedan rullas de ut successivt till alla butiker under våren.

PackNews