Som utpekad sektor i det klimatpolitiska ramverket, har Sverige som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Elektrifieringen av transportsystemet framstår ofta som den viktigaste parametern för att vi ska klara våra klimatmål på lång sikt.

Tekniken är redo. Batteriutvecklingen går snabbt och nya elfordon introduceras kontinuerligt på marknaden. Många elektrifieringsprojekt pågår, inte minst elektrifiering av bussar. Men omställningen till elektriska fordon går fortfarande för långsamt. Vad krävs då för att snabba på elektrifieringen?

Vi bjuder onsdagen den 11 mars kl.10-11 in till ett kostnadsfritt webbinarium som behandlar denna fråga och lyfter fram exempel som vi har arbetat med. Elektrifiering av transportsektorn behöver nya samarbeten, I detta webbinarium samarbetar vi med Karin Waldén på Turn Electric.

Trivector

mars 11 @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Webbinarium

Klimat, Mobilitet & Transport