En föreläsning om stadsbyggandets möjligheter och begränsningar att motverka segregation och om betydelsen att skapa jämlika livsvillkor i samhället. Att klarlägga vilken tillgång det finns till olika resurser och hur det skiljer sig mellan olika stadsdelar har stor betydelse för att styra stadsbyggandet i en mer hållbar riktning. Stadsbyggandet påverkar även förutsättningar för i vilken grad vi kan dela det offentliga rummet. Ett stadsliv som möjliggör utbyte mellan människor och grupper är viktigt för sammanhållningen i samhället.

KTH

oktober 22 @ 17:00
17:00 — 17:45 (45′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende, Hållbara städer