Nu lanserar IVA projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Projektet har tre teman :

  • Vatten som begränsad resurs – kretslopp och förvaltning.
  • Klimatförändringar – konsekvenser av större variationer i nederbörden.
  • Det urbana – vattenförsörjning i växande städer och samhällen.

Tillgång till rent vatten kan bara lösas genom dialog och samarbete mellan aktörer från alla delar av samhället. Det krävs också goda exempel på lösningar. Därför samlar IVA nu aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik kring projektet.

Välkommen till ett seminarium och en dialog kring projektets frågeställningar. Bidra med dina synpukter på hur IVA bäst kan bidra till lösningar på utmaningarna för att säkra en hållbar vattenförsörjning.

Medverkar gör bland andra:

  • Tord Svedberg, vd IVL och ordförande i projektets styrgrupp
  • Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet och ordförande för arbetsgruppen med fokus på klimatförändringar
  • Elisabet Kvarnström, forskare på RISE och adungerad professor i VA-teknik på Luleå Tekniska Universitet
  • Kenneth M. Perssson, professor vid Lunds tekniska högskola och forskningschef på Sydvatten som kommer att vara ordförande projektets arbetsgrupp kring kretslopp och förvaltning
  • Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad och ordförande för arbestgruppen kring vattenförsörjningen i växande städer och samhällen.
  • Tuula Teeri, vd IVA
  • Staffan Eriksson, huvudprojektledare, Hållbar vattenförsörjning

Moderatorer är Linda Olsson, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig  i projektet.

Läs mer på IVA:s webbplats

januari 30 @ 16:30
16:30 — 18:00 (1h 30′)

Stockholm

Vatten & Avlopp