Resebranschen är en av de verksamheter som påverkats allra mest av coronaepidemin, och många anställda kan inte gå till jobbet. Av den anledningen erbjuder vi nu gratis fortbildning i hållbar turism online.

– För oss är det viktigt att göra något för de anställda på reseföretagen som har en tuff tid just nu. Därför går vi ut och erbjuder vår kurs i hållbar turism för reseföretagen utan kostnad och online, säger Helena Myrman, projektledare på Schyst resande.

– Det är en chans att fortbilda sig medan det vanliga arbetet är på paus.

Kursen är framtagen i nära dialog med resebranschen. Den består av två obligatoriska delar och hålls 27 och 31 mars kl 09-12.30 via videokonferensverktyget Zoom.

Kursens innehåll:

Agenda 2030 och de globala målen
Social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling
Hållbart företagande
Hållbarhetskommunikation och nudging
Temafördjupningar; Arbetsvillkor och barnets villkor i turistsektorn, turismen, klimat, flygets påverkan och klimatkompensation, turismens påverkan på det lokala näringslivet, prostitution och sexuell exploatering och turismens alkoholavtryck.

Schyst resande

 

mars 31 @ 09:00
09:00 — 12:30 (3h 30′)

Webbinarium

Turism & Besöksnäring