Ökad cykling är en viktig del av lösningen på fler av vår tids stora utmaningar, men åt vilket håll går utvecklingen? Hela Cykelsverige välkomnas till årets digitala resultatwebbinarium!
Program
Kan fritidsresor bidra till mål om ökat cyklande? Region Stockholm lyfter blicken från arbetspendlingen
Agnes Landefjord och Robert Olofsson, cykelsamordnare på Cykelkansliet, Region Stockholm
Här presenteras resultat från det pågående arbetet med att revidera den regionala cykelplanen, där fritidsresandets nuläge och möjligheter har utforskats. Hur kan ökat cyklande till fritidsaktiviteter, handel och service bidra till målet om 20 procents cykelandel i Region Stockholm år 2030?
Så utvecklas cyklingen i Sverige. Presentation av Nationellt cykelbokslut 2019
Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet, Trafikverket
Nationella cykelrådet presenterar 2019 års cykelbokslut med bland annat resultat från den nya nationella resvaneundersökningen. Rådet kommer också spana kring nya alternativa metoder att samla in resedata från cyklister – bland annat genom uppkopplade cyklar.
Vinnare av Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 2020
Stipendiaten och Charlotte Hagström, Cykelfrämjandet
Varje år utser en jury av cykelexperter den bästa uppsatsen på kandidat- eller masternivå som tilldelas ett stipendium på 10 000 kr.
Årets cykelfrämjarkommuner. Presentation av Kommunvelometern 2020
Emilia Sternberg och Lars Strömgren, Cykelfrämjandet
Cykelfrämjandets nationella ranking Kommunvelometern mäter hur väl kommuner satsar på cykling och prisar de små, mellanstora och stora kommuner som satsar mest på att öka cyklingen.

maj 27 @ 10:30
10:30 — 12:00 (1h 30′)

Webbinarium

Mobilitet & Transport