09 okt 2020
2020-10-09

Mål 11-veckan: Våra gemensamma rum

Under en session – som arrangeras tillsammans av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd – presenteras en rad exempel på hållbara gestaltade livsmiljöer. Frågor som lyfts är: hur kan vi med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö få fler att känna delaktighet och tillhörighet?

Boverket

oktober 19 @ 09:00
09:00 — 10:30 (1h 30′)

Webbinarium

Fastighet – Byggande – Boende, Hållbara städer