Mycket har skrivits i media om problem med installationer med solpaneler och kostsamma skador på fastigheter under året. Därför startade två av SIS tekniska kommittéer ett gemensamt projekt i en arbetsgrupp med flera externa deltagare för att arbeta fram en handbok för montering av utanpåliggande solpaneler.
Gruppen är nu nästan färdiga med handboken men innan publicering kommer upplägget att presenteras för att inhämta synpunkter från externa intressenter.

december 14 @ 09:00
09:00 — 11:30 (2h 30′)

Webbinarium

Energi, Fastighet – Byggande – Boende