Naturvårdsverket och Svenskt Näringsliv bjuder in till seminarium – “Kemikaliestrategi för hållbarhet och cirkulär ekonomi – med EU i fokus” 3 april i Stockholm.
Cirkulär ekonomi och kemikaliefrågorna hänger tätt ihop vilket också uppmärksammas både inom EU och i Sverige och flera policyförslag är under framtagande. I det svenska näringslivet är det stort fokus på att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller och i den processen finns både möjligheter och utmaningar kopplat till kemikalier i cirkulära flöden.
På seminariet kommer vi bland annat att få höra kommissionens experter berätta om arbetet med Circular economy action plan och den kommande strategin för hållbara kemikalier, liksom att vi ges möjlighet till svenska inspel kring detta. Vi kommer också få ta del av olika exempel från det svenska näringslivet på lösningar och utmaningar med kemikalier i en cirkulär ekonomi. Under dagens ges också information om den databas som håller på att etableras inom EU för registrering av särskilt farliga ämnen i varor.

april 3 @ 09:30
09:30 — 15:15 (5h 45′)

Stockholm

Cirkulär ekonomi, Kemikalier