10 sep 2020
2020-09-10

Hur svensk är svensk mat egentligen?

Sverige är till stor del importberoende av något så grundläggande som livsmedel. Enligt livsmedelsstrategin ska sårbarheten i livsmedelskedjan minska och den svenska produktionen öka. Konsumenterna efterfrågar i allt större utsträckning mat från Sverige. Men hur svensk är den svenskproducerade maten egentligen?

På uppdrag av Ekomatcentrum har Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult och ekobonde, granskat ett antal svenska produkter genom att jämföra svensk ekologisk produktion med svensk konventionell. Resultatet presenteras i rapporten ”Hur svensk är svensk mat – en jämförelse av ekologiskt och konventionellt”.

Ekomatcentrum

september 15 @ 11:00
11:00 — 11:30 (30′)

Webbinarium

Livsmedel