Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller i mindre och medelstora orter? Detta har utforskats i projektet Kvarterets Konsumtion 2030 som pågått under 2020. Nu bjuder vi in dig till en förmiddag där vi berättar om resultatet och till en fortsatt dialog.
Program
PASS 1
9:00 – 10:30
Inledning samt presentation av projektet och resultat
(För dig som enbart vill ta del av projektets resultat)
PASS 2
10:45 – 12:00
Diskussionsgrupper uppdelade i olika teman
(För dig som vill fortsätta diskussionen och spåna vidare på framtida utvecklingsmöjligheter*)
*När du anmäler dig till evenemanget kan du välja att delta i ett eller båda passen,
samt möjlighet att välja ett av följande teman att fördjupa diskussionen inom inför pass 2:
Cirkulärt beonde
– Bostäder anpassade för att underlätta en cirkulär livsstil
Aktivitetsnära tillgång
– Tillgång av exempelvis fritidsutrustning som skapar nya förhållningssätt till konsumtion
Cirkulär affärssymbios
– Symbioser där butiker, restauranger och andra verksamheter samverkar som i ett ekosystem
Ortsanda som får det att hända
– I orter som genomsyras av en hållbarhetsanda är det större sannolikhet att lokala aktörer och invånare tillsammans kommer att verka för att skapa en mer klimatsmart vardag
Kvarterets Konsumtion 2030 är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen står bakom.

februari 24 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Webbinarium

Cirkulär ekonomi, Fastighet – Byggande – Boende, Hållbar konsumtion